News | Trans Atlas

Вислів Білла Гейтса, що пролунав більше 10 років тому: «В майбутньому на ринку за­лишаться 2 типи компаній: ті, що в інтернеті і ті, що вийшли із бізнесу», - дедалі стає більш актуальним. Наше кредо - щоб бути успіш­ними на ринку вантажних перевезень не по­трібно «винаходити велосипед», потрібно:

 • По-перше: вивчати досвід світових лі­дерів в галузі транспортної логістики. Представники фірми «Транс-Атлас» на практиці вивчили досвід роботи площадок «Amazon» та холдингу «Airbus».
 • По-друге: тримати руку на пульсі основ­них трендів ІТ-технологІй для бізнесу. Компанія «Транс-Атлас» є постійним учасни­ком транспортно-логістичних бізнес-шкіл та великих форумів: ЛОБ (лабораторія он-лайн бізнесу), І-FORUM і т.д.

Виходячи з вищесказаного, не тільки транспортна компанія, а будь-який бізнес повинні мати такий «джентельменський набір рішень»:

 1. Сучасний бухгалтерський облік з он- лайн банкінгом.
 2. Бути присутнім у інтернет-павутині: ін­новаційний сайт, месенджери, маркетинг.
 3. Використовувати сучасні ІТ-системи контролю у господарській та виробничій діяльності.
 4. Використовувати CRM системи. Системи управління взаємовідносин із споживачами для «відділів продаж», 
 5. Впровадити ЕRP систему. Систему планування ре­сурсів підприємства. Зазвичай, вона буду­ється за модульним принципом і охоплює всі ключові процеси діяльності компанії.

На прикладі компанії впроваджено 1С Бухгалтера В.8 з онлайн-банкінгом, сучас­ний сайт у вигляді landing-раде. Компанія присутня у Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Месенджер і т.д. У виробничій діяльності впроваджений GPS-моніторинг руху тран­спорту. Онлайн-моніторинг температурно­го режиму всередині автомобільного відсіку при перевезенні швидкопсувних вантажів у рефрежираторах.

Відділ продаж забезпечений CRM систе­мою Bitrix24.

Для контролю внутрішніх процесів роз­роблена власна ERP система, що контролює: загальний документообіг, аналіз роботи транспорту, контроль документації по авто­мобілях і водіях та багато іншого.

Особливо актуальним впровадження ІС та ІТ-рішень є в даній поточній ситуа­ції. Санітарно-епідеміологічна ситуація в Україні та і в усьому світі ставить нові вимо­ги та пропонує нові методи роботи бізнесу, а саме: віддалена робота, віддалений доступ до інформації співробітників. Вищевказаний набір рішень дає можливість це зробити.

Для того, щоб все це впровадити, потріб­но, крім настрою керівництва та винайдення коштів, виконати таке «домашнє завдання»: - Описати структуру Вашої компанії. Згідно структури розробити схеми бізнес-процесів.

Все це можна зробити своїми силами або залучити консалтингові фірми. Найголовніше в будь-якому варіанті: без участі керівництва і працівників від найнижчої до найвищої лан­ки, успіх неможливий. Також результату не буде і без морально-психологічного настрою хоча б половини колективу. Неможливо буде прийняти та впровадити ці зміни. Багато на­ших колег, як з малого так і середнього бізне­су, не змогли це впровадити, не вирішивши останньої проблеми.

Але коли це подолано - далі буде тільки ріст бізнесу. Для керівництва та менеджерів - подача всебічних рейтингів працівників. Менеджери спочатку думають, що це тіль­ки збільшення контролю, але потім бачать суттєву допомогу ІС в їхній роботі. Також швидка аналітика важлива для керівництва підприємством, щоб приймати правильні рішення.

З одного боку розробники CRM-систем стверджують, що все почалося зі створення іРhone, це вся вхідна інформація від клієнта. З іншого боку не дають ніяких рішень для під'єднання мобільних телефонів офісних працівників. Є додаткові сервіси, але вони на даний момент або «сирі» або дорогі.

Що компанії в підсумку дало впрова­дження інноваційних систем:

 • Стимулювання менеджерів до ефектив­ної роботи;
 • Відсіювання ненадійних клієнтів ще до моменту оформлення заявки;
 • Нові клієнти і підвищення іміджу компанії;
 • Повний аудит всіх операцій: виписка ра­хунків, відправка документів, тощо;
 • Вчасне оновлення документів для авто­мобіля або водія.

Сервіси

Оперативні і координаційні послуги при перевезені вантажів

Послуги по ремонту і обслуговуванню автомобілів

Ми пропонуємо перевезення вантажів ADR, FRC

Купуйте автомобілі і запчастини, чи залишайте власні повідомлення

Коротко про нас

Наша компанія ПП "Транс- Атлас" вже більше 10 років працює на ринку транспортних послуг країн Європи та СНД і є одним з лідерів серед компаній Західної України в області автомобільних міжнародних вантажних перевезень. За час свого існування Компанія значно розширила існуючий парк вантажних автомобілів, примножила кількість партнерів, напрацювала значний досвід у сфері вантажних перевезень і зарекомендувала себе, як підприємство, яке може надавати щодня велика кількість автомобілів під завантаження в різних напрямках.